info@mauloc.nl     06 275 581 83

Heb jij poten of skills?

‘Ze zoeken weer eens een schaap met 5 poten!’, ik hoor dit mijn klanten regelmatig verzuchten als ze de zoveelste vacature hebben bekeken.

Ongeloof omdat het onmogelijke gevraagd lijkt te worden. Onzekerheid over de vraag of ze hier nog wel aan kunnen voldoen.

 

Arbeidsmarkttrends

 

De arbeidsmarkt verandert. Beroepen veranderen en dat zal in de toekomst alleen nog maar sneller gaan. Welke invloed zal de digitalisering of robotisering op ons werk hebben? Wat vraagt dat van jou? Welke vaardigheden zullen hierdoor in de toekomst nóg belangrijker worden op de arbeidsmarkt?

 

Schaap met poten of skills?

 

Onlangs woonde ik het seminar ‘Arbeidsmarkttrends 2019 – 2023’ bij van de Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie.

 

Al snel werd het me duidelijk. Sterker nog ik kreeg daar meteen het beeld bij dat het ‘hebben van 5 poten’ op de toekomstige arbeidsmarkt niet meer toereikend zal zijn.

Het gaat niet meer om ‘poten’.

Het gaat om SKILLS!

 

 

10 skills die jij in de toekomst moet bezitten

 

Hier lees je welke vaardigheden nu al belangrijk zijn in je werk maar in de nabije toekomst een nog grotere rol gaan spelen!

1. Flexibiliteit

 

In Nederland heeft 2 op de 5 werkenden een flexbaan. Het aantal mensen met een flexibel contract neemt toe evenals mensen die meerdere vormen combineren: vast, flexibel, zzp’er, vrijwilliger: de zogenoemde job slashers.

 

Flexibiliteit betekent ook nieuwe invulling kunnen geven aan je werk. Oftewel heb je het aanpassingsvermogen om met veranderende omstandigheden om te gaan.

2. Kennis van nieuwe technologieën

 

Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo. Big Data, analytics of kunstmatige intelligentie, al deze innovaties hebben impact op de werkzaamheden die we uitvoeren en hoe we deze uitvoeren.

 

Kennis hebben van nieuwe technologieën is nu al een vereiste in iedere baan.

In de toekomst zal techniek vooral worden gebruikt om het ons makkelijker te maken. Technologie zal straks fungeren als jouw rechterhand en als een bron van kennis. Keer jezelf er dus niet vanaf, heb er geen angst voor maar omarm het en zorg ervoor dat je technologie leert kennen als je beste vriend.

3. Zelfstandig kunnen werken

 

In een omgeving die snel verandert, wordt verwacht dat je ideeën voor verandering of verbetering durft in te brengen. Dat je zelf je doelstellingen bepaalt, beslissingen neemt en af kan wijken van regels en procedures als dat nodig is.

 

 

4. Analytisch kunnen denken

 

Technologie gaat een steeds grotere rol spelen in werk. Daarom is het belangrijk dat je gegevens en informatie goed kan analyseren. Dat je verbanden kan leggen, redeneringen goed kan begrijpen en adequate oplossingen kan bedenken.

 

5. Multidisciplinaire vaardigheden

 

Het wordt steeds belangrijker om van verschillende markten thuis zijn.

 

Neem nu de treinmanager op de Thalys. In deze functie ben je gastvrouw, beveiliger én controleur maar moet je óók verstand hebben van techniek.

 

Een IT’er die kennis moet hebben van communicatiemiddelen. Of een stedenbouwkundig ontwerper die naast kennis van stedenbouw ook kundig moet zijn in het maken van 3D-visualisaties en daarnaast het liefst ook nog creatieve en verrassende content kan schrijven voor Social Media….

 

 

6. Emotionele en sociale intelligentie

 

Hoe succesvol je bent in werk wordt voor een groot deel bepaald door jouw emotionele intelligentie (EQ). Emotionele intelligentie is het vermogen tot inleven in anderen.

 

Op de werkvloer is emotionele intelligentie erg belangrijk. Werknemers met een hoog EQ zijn voor werkgevers zeer aantrekkelijk.

 

Emotioneel lenige mensen brengen namelijk de volgende voordelen mee voor een werkgever:

 

  • ze kunnen goed omgaan met constructieve kritiek
  • ze zijn sterk in hun communicatie
  • ze dragen bij aan de sfeer op het werk
  • ze kunnen effectiever samenwerken
  • ze zijn flexibeler en kunnen gemakkelijker omgaan met veranderingen

 

7. Creativiteit

 

Creatief zijn is van grote meerwaarde op de huidige arbeidsmarkt. Het vermogen om waarnemen, denken én doen te combineren. Het gaat om nieuwe kansen zien, origineel zijn, maar ook om inventief zijn, daadkrachtig zijn en zaken kunnen oplossen.

 

8. Openheid voor andere culturen

 

We komen steeds meer in aanraking met andere culturen. Dit vereist specifieke vaardigheden zoals talenkennis, aanpassingsvermogen en openstaan voor anderen gebruiken en gewoontes.

 

Door de digitalisering kunnen de vaardigheden van medewerkers worden ingezet op verschillende locaties ter wereld om te werken in welke omgeving dan ook. Dit vraagt om een cross-cultural competency; het vermogen om te werken in verschillende culturele omgevingen.

 

9. (Digitale) informatie kunnen verwerken

 

We leven in een tijd waarin er van alle kanten informatie op je afkomt. Tegenwoordig lezen we ook veel van beeldschermen af, waarvan gebleken is dat het leidt tot 30% aan productiviteitsverlies! Het is zaak dat je prioriteiten kan stellen, snel kan analyseren en focus kan vinden om deze informatie juist te verwerken.

10.Leergierig

 

Digitalisering en automatisering veranderen de manier waarop we werken fundamenteel. De tijd dat je 15 jaar een baan op dezelfde manier kan uitoefenen is voorbij. De kennis en vaardigheden die je nodig hebt verouderen of veranderen vaak sterk. De huidige markt vraagt om een leven lang leren.

 

Even aanpoten dus!

 

Een leven lang leren betekent het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Het belangrijkste is dat je jezelf bewust wordt van het feit dat relevant blijven belangrijk is.

 

Je moet jezelf regelmatig afvragen: waar ben ik goed in, wat vraagt nog om ontwikkeling en wat kan ik nog leren. Het is cruciaal om je arbeidsmarktwaarde te behouden!

 

Een schaap met skills, dat ben je niet zomaar! Dat blijft nu eenmaal aanpoten.

 

 Wat denk jij?

 

Heb jij deze skills nodig op de (toekomstige) arbeidsmarkt? Of denk jij veel geschreeuw weinig wol?