[email protected]     06 275 581 83

SLIM-regeling

Leren en ontwikkelen binnen het MKB.

De SLIM-regeling helpt mkb-ondernemers bij hun inspanningen om het Leven Lang Ontwikkelen in hun onderneming voor elkaar te krijgen.

Deze subsidieregeling biedt individuele mkb-ondernemers tot wel 24.999 euro subsidie als ze investeren in leven lang ontwikkelen

Als Mkb-ondernemer kun je om verschillende redenen moeite hebben om te investeren in het ontwikkelen, opleiden en begeleiden van jouw werknemers gedurende de hele loopbaan.

Werknemers moeten hun werk leuk en uitdagend blijven vinden. Het is noodzakelijk dat zij zich blijven ontwikkelen om zo goed inzetbaar te blijven.

Wie kan deze MKB-subsidie aanvragen?

De subsidie kan worden aangevraagd door mkb-bedrijven, samenwerkingen tussen minimaal twee mkb-ondernemingen en grootbedrijven die behoren tot de landbouw-, horeca- of recreatiesector.

Waarvoor kan je SLIM subsidie inzetten?

SLIM subsidie kan worden ingezet voor verschillende activiteiten:

 1. Opleidings- of ontwikkelingsplan
  Waarin de onderneming wordt doorgelicht en de scholingsbehoefte vanuit de onderneming inzichtelijk wordt gemaakt.
 2. Verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen
  Deze dienen ten behoeve van werkenden in de onderneming te zijn.
 3. Ontwikkelen of invoeren van een nieuwe methode Waarbij werkenden in de onderneming worden gestimuleerd hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk.
 4. Bieden van praktijkleerplaatsen
  Welke ten behoeve van een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf worden aangeboden.

SLIM subsidie in 2020

Mkb Maximaal € 24.999,-
Landbouw, horeca en recreatie Maximaal € 24.999,-
Samenwerkingsverband Maximaal € 500.000,-

Grootzakelijke bedrijven kunnen maximaal € 200.000 aan SLIM subsidie ontvangen. Een uitzondering is de subsidie voor landbouwbedrijven; deze is maximaal € 20.000.

Hoeveel SLIM subsidie?

Het subsidiebedrag zoals bij 1 t/m 3 is genoemd hangt af van het type project en de grootte van de onderneming. De subsidie wordt verleend op basis van cofinanciering. De subsidie bedraagt 60 procent van de subsidiabele kosten voor middelgrote bedrijven. Er geldt een uitzondering voor een kleinbedrijf, hiervoor bedraagt de subsidie 80 procent van de subsidiabele kosten. De subsidiabele kosten moeten tenminste € 5.000 of meer bedragen.

Wat kan Mauloc Loopbaanadvies voor jouw MKB bedrijf doen?

 • Het in beeld brengen van de scholingsbehoefte door middel van een ontwikkel- en opleidingplan
 • Het opstellen van ontwikkeladviezen om de in,- door,- en uitstroom van de medewerkers te bevorderen
 • Loopbaanadvies

Meer weten? Neem contact op met Freeke Mauritsz 06-27558183 of [email protected]

SLIM subsidie aanvragen?

Mkb 2 maart t/m 31 maart 17.00 uur en september 2020
Grootbedrijf horeca, landbouw, recreatie 1 april t/m 30 juni 17.00 uur
Samenwerkingsverbanden 1 april t/m 30 juni 17.00 uur

90% vindt binnen 2 maanden een baan
 Leeftijd van 45-63 jaar
 Vaak al na 1 x solliciteren!